Niğde - Ulukışla İçmesuyu Arıtma Tesisi

Artemis Arıtma İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.-Niğde - Ulukışla İçmesuyu Arıtma Tesisi

Artemis Arıtma İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.-İçme Suyu

Niğde - Ulukışla İçmesuyu Arıtma Tesisi

Yapılacak olan içmesuyu arıtma tesisi, kuyulardan terfi edilen hamsuyun, ham su besleme deposu, ön ozonlama, ön arıtma, membranlı sistem ve reminerilizasyon ünitelerinde arıtılmasından oluşmaktadır.

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”’te belirtilen İçmesuyu kalite kriterlerinin sağlanacağı şekilde ultrafiltrasyon ile ön arıtım ve membranlı sistem ile arıtımı, sertlik giderimi olarak içilebilir hale getirilmesi işlemi yapılacaktır.

Tesis tamamlandığında 5000 m3/gün kapasitede su arıtacaktır.