SETTLEMENT EQUIPMENT & THICKENER                              ÇÖKELTME EKİPMANLARI ve YOĞUNLAŞTIRICILAR

............ Çevresel ve merkezden tahrikli dairesel sıyırıcıların yanı sıra prizmatik havuzlar için doğrusal sıyırıcılar üretim programımız içindedir. Dairesel Sıyırıcılar çevreden ve merkezden tahrikli olmak üzere yarım ve tam döner köprülü olmak üzere şirketimizin kendi üretimidir. 

  Çamur yoğunlaştırıcılar, 5 ila 30 m tank çaplarına uygun olarak merkezden tahrikli olarak imal edilmektedirler.

 

 

............ Our production programme includes central or peripheral driven type scrapers for circular basin and travelling bridge type scrapers conforming the geometrical shape of the basin.

Gravity Sludge thickeners are produced in basins with diameter 5 m – 30 m as central driven type.

 

    AR – TEMİS DÖNER KÖPRÜLÜ ÇAMUR SIYIRICILAR TABLOSU 

AR–TEMİS ROTATING  BRIDGE SCRAPERS SELECTION TABLE

MODEL

MODEL

ARBS 5 – 19

ARBS 20  - 30

ARBS 31 - 60

HAVUZ ÇAPI

ANK DIAMETER

5.0  - 19.0 m

20 – 30.0 m

31.0 – 60.0 m

HAVUZ DUVAR KALINLIĞI

MIN. TANK  WALL THICKNESS

30 cm

30 cm

40 cm

ÇAMUR KONİSİ ÜST ÇAPI

LUDGE CONE UPPERS DIAMETER

2.0 – 3.0 m

3.0 – 4.0 m

4.0 – 5.0 m

HAVA PAYI 

FREEBOARD

50 cm

100 cm

120 cm

ÇEVRESEL HIZ

PERIPHERAL SPEED 2 – 6.0 cm/s

MOTOR GÜCÜ

POWER

0.25 - 0.37 kw

0.37 – 1,1 kw

0.75 – 3,0 kw

MALZEME ÖZELLİKLERİ

 

 

CONSTRUCTION MATERIAL

Döner Köprü

Rotating Bridge

Epoksi Korumalı  Karbon çelik 

(istenirse galvaniz veya paslanmaz çelik)

Epoxy coated Carbon Steel 

(Galvanized or Stainless Steel materials are optional)

Tekerlek

Wheel

Polyamid veya kauçuk

Polyamide or rubber

Sıyırıcı

Scrapers

Epoksi Korumalı  Karbon çelik 

(istenirse galvaniz veya paslanmaz çelik)

Epoxy coated Carbon Steel 

 (Galvanized or Stainless Steel materials are optional)

 

 

Havuz Şekline  ve Ölçülerine göre 3 ayrı model

3 different models according to basin shape  and size

Döner Köprülü Dairesel Sıyırıcılar

Merkezden tahrikli Dairesel Sıyırıcılar

Doğrusal Sıyırıcılar

 Rotating Bridge Circular Scraper

Central Driven Circular Scraper

Travelling Bridge Scraper

Döner Köprülü Sıyırıcılar

Rotating Bridge Scrapers

Elektrik Enerjisi Motor Redüktör tahrik sistemine, sıyırıcı köprü merkezine monte dilen bir adet fırça kolektör sistemi ile ulaştırılmaktadır. 

Electric power transmission to the drive mechanism is made from the tank centre by brush-collector system located at scraper’s central structure.

Köprü dönüş çevresel hızı 2 cm/s ve  6 cm/s arasında sağlanabilir.

Peripheral speed of rotating scraper is arranged between 2cm/s and 6 cm/s.

 Döner Köprülü sıyırıcı ekipmanları, havuz merkezinde bulunan taşıyıcı konstrüksiyona monte edilen merkez yapısı, döner köprü, ve motor redüktör yürüyüş düzeninden oluşmaktadır.

Rotating bridge scrapers consist of a central structure installed at tank's centre, carbon steel rotating bridge and a drive unit.

Motor Redüktör grubu açık hava şartlarında çalışabilecek  şekilde seçilmiş ve korunmuştur.

Reducer and Electric motor are selected and protected against atmospheric conditions.

Alt taban sıyırıcı paletler döner köprüye yüksekliği ayarlanabilir boru elemanlarıyla bağlanmışlardır.

Bottom Surface scraping palettes are attached to the bridge with telescopic pipe connections.

 Standart köprü genişliği 100 cm olup, Yürüme yolu, korkuluklar ve havuz yüksekliğine göre yapılan merdiveni ile birlikte verilmektedir.  

Standard width of bridge is 100 cm. Bridge is provided with walkway, handrailing and stairs according to tank height.

Sıyırıcı Köprü merkezine isteğe bağlı olarak karıştırıcı ( flokülatör) ilave edilebilir.

Bridge can be equipped on request with an agitator.

 

SABİT KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICILAR

FIXED BRIDGE

CIRCULAR SCRAPERS

MODEL

AFS – 5

AFS – 7

AFS -  10

AFS -15

AFS – 30

HAVUZ ÇAPI (m)

TANK DIAMETER

5

5-7

7-10

10-15

15-30

ÇAMUR KONİSİ ÇAPI

SLUDGE CONE DIAMETER

ÜST (m)

UPPER

2

2

2

2,5

3

ALT (m) LOWER

0.6

DEFLEKTÖR ÇAPI (m)

DEFLECTOR  DIAMETER

0.9

ÇEVRESEL HIZ

PERIPHERAL SPEED

 

min. 2 cm/s

max. 6 cm/s

 

Sabit  Köprülü Dairesel Sıyırıcılar

Fixed  Bridge Circular Scrapers

·      Su köprü konstrüksiyonuna monte edilen boru sistemi ile deflektöre  üstten verilir.

·       Sıyırıcı çevresel  hızı 2 cm/s  ile 6 cm/s arasında olacak şekilde sabittir.

·       Carbon steel deflector is provided with the scraper and wastewater is supplied from the top, through a pipe assembled on the bridge.

·       Peripheral speed of scraper is selected and fixed  between  2cm/s and 6 cm/s.

·       Sıyırıcı köprüsü beton köprü olabileceği gibi çelik konstrüksiyonda olabilir. İstek halinde Köprü AR-TEMİS  tarafından imal edilebilir.

·       Saft, deflektör ve isteğe bağlı olarak  sabit köprü  karbon çeliğinden imal edilerek epoxy ile kaplanmıştır.

·       Galvaniz veya paslanmaz malzeme kullanılması tamamen isteğe bağlıdır.

·       Fixed bridge can be concrete or carbon steel. Bridge can be supplied  by AR-TEMİS.  

·       Shaft, deflector and fixed bridge (if requested) is manufactured from epoxy coated carbon steel.

·       Galvanized or stainless steel materials are optional.

·       Yüzey sıyırıcı palet ve köpük hunisi  standart teslim paketi içindedir.  Yüzey sıyırıcı palet, yüzen maddeleri ve köpüğü köpük hunisine boşaltır. 

·       Surface scraper and scum hopper are the standard equipment of the scrapers. Surface scraper conveys scum and floating objects into a scum hopper.

Doğrusal  Sıyırıcılar

Travelling Scrapers

·       Doğrusal sıyırıcılar prizmatik tanklarda kullanılmak üzere dizayn edilmişleridir. Yürüyüş düzeni, enerji dağıtım sistemi ve sıyırıcı paletlerden oluşur.

·       Doğrusal sıyırıcılar ikisi tahrikli olmak üzere toplam 4 adet tekerlekli  ve çelik konstrüksiyon yapıdadır.

·       Köprü sıyırıcı hızı 3 cm/s olup, her iki yönde hareket edebilir.     

·       Travelling scrapers are designed for use in prismatic shaped tanks. It consist of travelling bridge, power distribution system and scraper palettes.

·       Bridge is constructed from carbon steel and is equipped with 4 wheels (2 for drive and 2 idle) for travelling. 

·       Bridge travels with a velocity of 3 cm/s in both directions.

·       Doğrusal sıyırıcılar uzunluk sınırlaması olmadan, 5 m. derinliğe ve 20 m. açıklığa kadar istenilen her boyutta yapılabilir.

·       Doğrusal sıyırıcı karbon çeliğinden imal edilerek epoxy ile kaplanmıştır. İsteğe bağlı olarak galvaniz veya paslanmaz malzemede kullanılabilir

·       Travelling scrapers can be manufactured all sizes for tanks with up to 20 m width and 5m depth without length limitation.

·       Travelling scraper is manufactured from epoxy coated carbon steel. Galvanized or stainless steel materials are optional.